KURUMSAL  »  ISTIHDAM ORANI

Ülke ekonomisi için kadın/erkek eşitliğini sağlamak amacıyla kadın istihdamına önem veriyor, kadın çalışanların güçlenmesini destekliyoruz.                                                                       

Türkiye Geneli Kadın Çalışan Oranımız %42     

     

 %42         %58

 

      Un Women imzacısı ve destekçisi olarak, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Politikası (WEPs) ile hareket ediyoruz!