KURUMSAL  »  İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

GÜVENSAN olarak hizmet sunumumuzda; paydaşlarımızın (çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hizmet sunumu ile dolaylı etkilenen 3.kişilerin) sağlığı, güvenliği ve çevrenin önemine saygı duyar sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederiz.

Amacımız, daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için, hizmetlerimizde doğal kaynakların, enerji ve ham maddelerin ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak temel paydaşlarımız olan çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile müşterilerimize ve dolaylı olarak topluma daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamaktır.

Taahhütlerimiz;

• Faaliyetlerimizde iş emniyeti ve çevre mevzuatlarına, yasalara ve GÜVENSAN iç yönetmeliklerine uymayı,

• İş emniyeti ve çevre yönetim sistemini dokümante ederek, uygulanmasını ve sürekli iyileştirerek sürdürülmesini sağlamayı,

• Kazaları azaltmayı ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemeyi,

• İş emniyeti ve çevre performansının sürekli gelişimini sağlamayı,

• Hizmet üretiminde oluşan atıkları azaltıcı önlemleri almayı,

• Çalışanlarımız ve Paydaşlarımızda iş emniyeti ve çevre bilincinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğin sağlanması için sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı, eğitimler vermeyi,

• İş emniyeti ve çevre politikamızı, paydaşlarımıza açık tutmayı,

Taahhüt ve Beyan Ederiz.