İNSAN KAYNAKLARI

Güvensan insan kaynakları yönetiminin hedefi;

Topluluk vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek, nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmak, topluluğu geleceğe taşıyacak  Güvensan kurumsal değerlerine sahip, işe  uygun nitelikteki iş gücünü seçmek ve işe almaktır.

Şirketimiz çalışanları 4857 Sayılı İş Kanunu ile 506 Sayılı SGK hükümlerine tabi işlem görürler.

• Şirket içi ve dışı  eğitim kaynaklarından  yararlanılarak çalışanlarımızın mesleki gelişimleri  sağlanmaktadır. 
 
• İşgücü bir işletmenin en önemli unsurlarındandır. İşgücünün sürekliliği, iş görenin motivasyonu ve sosyal etkinliğini geliştirmek için her türlü yatırım ve tedbir alınmaktadır. 
 
Geleceğimiz olan gençlerin zorunlu staj, meslek edinme ve kariyer planı sürecine destek olmak için ihtiyaçları olan staj programı sağlanmaktadır